x Our website is also available in English. Switch to English
Home Holiday logo
x Vanaf nu heten wij Booklidays. Lees meer over onze naamsverandering.
Menu

Natuur en Duin Noordwijk

De Noordwijkse duinen

De Noordwijkse duinen zijn van Europese betekenis en daarom aangewezen als Natura 2000 gebieden. Er zijn talloze mogelijkheden voor fiets- en wandeltochten. Een uitgebreid padennet voert door dennenbossen en het open duin met vele verrassende doorkijkjes en uitzicht op en de Noordzee en de bollenvelden in het achterland.

Er zijn veel (knooppunten)fietsroutes in de omgeving, waaronder paden door de duinen richting Zandvoort en Katwijk. Ook mountainbikers komen hier aan hun trekken.Het Hollands Duin reikt van Scheveningen rondom Katwijk tot ruim ten noorden van Noordwijk. Een uitgestrekt duingebied midden in de Randstad om uit te waaien, te sporten of te genieten van de rust. De variatie van open duinen en dicht bos maakt een bezoek aan dit natuurgebied tot een waar genoegen. Met volop bloei in het vroege voorjaar, duindoornbessen en prachtig mos in de herfst en de stilte in de winter.

Het Hollands Duin 

Het Hollands Duin reikt van Scheveningen rondom Katwijk tot ruim ten noorden van Noordwijk. Een uitgestrekt duingebied midden in de Randstad om uit te waaien, te sporten of te genieten van de rust. De variatie van open duinen en dicht bos maakt een bezoek aan dit natuurgebied tot een waar genoegen. Met volop bloei in het vroege voorjaar, duindoornbessen en prachtig mos in de herfst en de stilte in de winter.

De Coepelduynen

De Coepelduynen zijn vanwege het specifieke open duinandschap en de bijzondere flora en fauna aangewezen als Natura 2000 gebied. Ze zijn vrij toegankelijk voor wandelaars. Alleen in de broedtijd (1 maart t/m 1 augustus) is het centrale deel gesloten. Vanaf het fietspad en het wandelpad tussen Noordwijk aan Zee en Katwijk aan Zee zijn de Coepelduynen goed te overzien.

Langeveld

Het Langeveld is een afwisselend en bijzonder landschap met paddenpoelen en een duinbeek. Voor wandelaars is het gebied vrij toegankelijk op wegen en paden. Fietsers krijgen een goede indruk van dit gebied vanaf het fietspad langs de duinvoet.

Noordduinen

Langs de binnenduinrand van Noordwijk ligt een uitgestrekt dennenbos en in de duinen aan de zeezijde vind je dichte struwelen, maar ook grasvlakten en stuifkuilen. Het gehele gebied is rijk aan broedvogels. De zeereep is aan de zeezijde begroeid met helmgras en aan de landzijde met duindoorn en vlier. Wandelaars kunnen gebruik maken van een uitgebreid padenstelsel, waarin ook drie hoge duintoppen zijn opgenomen. Voor fietsers, ruiters en mountainbikers zijn speciale paden aangelegd. 

Landgoed Leeuwenhorst

Dit bosgebied, gelegen in de gemeente Noordwijkerhout, bestaat uit oude beukenlanen, eikenhakhoutbossen en gevarieerde bosaanplant. Een bijzonder element is de grote vijver van Nieuw- Leeuwenhorst waar honderden watervogels overwinteren. Er is hier een kijkscherm waardoor de watervogels ongestoord geobserveerd kunnen worden.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Dit zeer uitgestrekte duingebied kent een afwisselende begroeiing met loofbossen, dennenbossen, struwelen, grasvlakten en stuifduinen. Ook liggen er kanalen en plassen (vooral in het Noord-Hollandse deel) die een rol spelen bij de waterwinning. Grazers moeten voorkomen dat de duinen volledig met struiken dichtgroeien.

De Bollenstreek

De duinen langs de Noordzee zijn natuurlijk van essentieel belang bij de strijd tegen het water en voor de Nederlandse watervoorziening. De erachter gelegen bollenstreek is in het voorjaar juist de meest kleurrijke regio van Nederland. Hier liggen de schitterende bloembollenvelden en de wereldberoemde Keukenhof. Noordwijk onderscheidt zich van andere badplaatsen door de aanwezigheid van deze uitgestrekte bollenvelden achter de duinen.

Visitor Center Noordwijk

In het Visitor Center van Noordwijk aan de Grent 8 kunt u terecht voor al uw vragen over Noordwijk. Zij voorzien u graag van informatie, een plattegrond of leuke ideeen voor uitstapjes.

De Noordzee: beschermde natuur

De Noordzee is een bijzonder gebied met een grote rijkdom aan vissoorten en productiviteit. Mensen maken intensief gebruik van de zee onder andere door scheepvaart, visserij en zandwinning. En er komen steeds meer nieuwe activiteiten bij. Door dit intensieve gebruik is de Noordzee niet meer zoals zij ooit was, vol met vis, met een gevarieerde bodem en rijk aan zeeleven. Toch zijn er nu nog steeds gebieden die zich kenmerken door een rijk bodemleven en andere natuurwaarden. Een goede bescherming van deze gebieden helpt bij het beschermen van het leven in zee. Een gezond ecosysteem kan zich beter weren tegen negatieve invloeden, zoals vervuiling en klimaatverandering. 

Zuiver vissen 

De Noordzee is van oudsher een zee waar veel gevist wordt. Voor de Tweede Wereldoorlog bleven de vissers met hun schepen dicht bij de kust omdat de vangsten goed waren. Maar met het groter worden van de schepen, het zwaarder worden van het vistuig en de specialisatie van vissers om bepaalde soorten vis te vangen, zijn de problemen in zee toegenomen. In de hele Noordzee staan de visstanden onder druk. De ‘bijvangsten’ zijn enorm en de schade door het vistuig aan de dieren die op en in de zeebodem leven is groot. Om in de toekomst nog verse vis uit de Noordzee te kunnen eten moet het tij gekeerd worden!

Schoon varen 

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Schepen bezoeken de Nederlandse havens of passeren de Noordzee op weg naar andere bestemmingen. Voor Nederland is de scheepvaart een belangrijke economische factor. Van alle handel die van en naar Nederland wordt getransporteerd (ruim 450 miljoen ton per jaar), gaat circa 50% per zeeschip. Wereldwijd wordt zelfs 90% van alle goederen per schip vervoerd. Tegelijk heeft scheepvaart ook negatieve gevolgen, bijvoorbeeld vervuiling van de lucht.

Ruimtegebruik op zee 

De Noordzee lijkt misschien leeg, maar is dat is ze niet. Er is visserij, scheepvaart, offshore industrie, zandwinning, defensie en recreatie. En vanwege ruimtegebrek op land wordt ook voor nieuwe activiteiten al snel naar de zee gekeken. Denk bijvoorbeeld aan windparken, de Tweede Maasvlakte, een vliegveld op zee en CO2 opslag. Het gebruik van de ruimte op zee gaat sectoraal. Dit wordt per activiteit of per gebied beoordeeld.

Jij en de zee 

Veel Nederlanders genieten van de Noordzee. Ze halen eens een visje bij de visboer, gaan een dagje naar het strand voor een frisse wandeling of beoefenen er hun favoriete watersport. 90% van de Nederlanders vindt dat de Noordzee een belangrijke rol speelt in de Nederlandse samenleving. Toch heeft de Noordzee het imago van een grijze, saaie zee. Niets is minder waar! Onder de waterspiegel van de Noordzee bevindt zich een schitterende wereld vol zeeleven, met diverse soorten dolfijnen, vissen, schelpdieren, garnalen, krabben en kleurrijke anemonen.

Noordwijk aan de Noordzee 

Ook Noordwijk is lange tijd afhankelijk geweest van de visvangst in de Noordzee. Tegenwoordig is zij voor een groot deel afhankelijk van het toerisme. Het strand wil zij dan ook zo mooi mogelijk houden. Werkt u daar ook aan mee?