x Our website is also available in English. Switch to English
Home Holiday logo
x Vanaf nu heten wij Booklidays. Lees meer over onze naamsverandering.
Menu

Disclaimer | voorwaarden website Booklidays

Disclaimer >> De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.booklidays.com, www.booklidays.de, www.booklidays.nl.

Bezoekers die zich toegang verschaffen tot deze websites en/of er gebruik van maken, stemmen automatisch in met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade die – direct of indirect - voortvloeit uit toegang tot en/of gebruik van onze websites, wordt door Booklidays uitdrukkelijk afgewezen.


Gebruik van de Booklidays websites
Aan de informatie op de websites van Booklidays kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel wij uiterst zorgvuldig te werk gaan bij het samenstellen en onderhouden van onze websites, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Booklidays kan evenmin garanderen dat de websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren. Iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van onjuistheden of onvolkomenheden van de geboden informatie dan wel het functioneren van de websites wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

Mocht u problemen ondervinden op onze websites, meld dit dan via het contactformulier. Wij zullen onze uiterste best doen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.  

Informatie van derden
Verwijzingen en links die op onze websites worden genoemd en in eigendom zijn van derden, dienen enkel ter informatie voor de gebruiker van deze site. Booklidays aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de sites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie die op of via onze sites wordt aangeboden is eigendom van of in licentie bij Booklidays en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan informatie op onze websites te kopiëren, door te sturen, te verveelvoudigen of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booklidays.

Wijzigingen
Booklidays vof behoudt zich het recht voor alle op of via onze websites aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit voorafgaand aan te kondigen.   


Toepasselijk recht
Op onze websites en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.