x Our website is also available in English. Switch to English
Home Holiday logo
x Vanaf nu heten wij Booklidays. Lees meer over onze naamsverandering.
Menu

Historie Noordwijk

Hoe Noordwijk zich heeft ontwikkeld tot bloemenbadplaats

Door de jaren heen is Noordwijk veranderd van vissersdorp in een bruisende kustplaats van internationale allure. De historie van Noordwijk gaat terug tot ongeveer 2000 jaar voor Christus en werd gedurende haar bijna vierduizend jaar lange geschiedenis op diverse manieren geschreven, waaronder Northeke. Gelegen in de befaamde Bollenstreek vond men in Noordwijk-Binnen vooral werk in de bloembollenteelt. In de 18de eeuw groeide Noordwijk uit tot het belangrijkste kruidencentrum van Nederland. De kruiden werden vooral in Amsterdam verhandeld en gebruikt voor medicinale toepassingen. In de 19e eeuw werd deze kruidenteelt verdrongen door de bloembollenteelt. De streek kent namelijk een voor de bollenteelt een uitmuntend klimaat en duinbodem. Spraakmakende bloembollententoonstellingen zetten Noordwijk nationaal én internationaal op de kaart.  Vandaag de dag bedraagt het Noordwijkse bollenareaal zo'n 311 hectare. De meeste bollenvelden liggen direct achter de duinen. De zandgronden zijn namelijk uitermate geschikt voor de teelt. Terwijl de zogenoemde Binders zich bezig hielden met de kruiden- en later bloembollenteelt, voorzagen de Zeeërs met visserij in hun levensonderhoud. Zelfs vandaag de dag leeft onder de (oudere) bevolking nog sterk het besef een 'Zeeër' of een 'Binder' te zijn. In de 19e en 20e eeuw ontwikkelde Noordwijk zich van vissersdorp tot luxe badplaats. Eind 1800 werd de eerste paal van Huis ter Duin geslagen, een imposant hotel. Voor de dorpsbebouwing ontwikkelde men 2 boulevards en veel toeristische accommodaties. Inmiddels is Noordwijk 1 van de 3 belangrijkste badplaatsen in Nederland en brengen jaarlijks ruim 700.000 toeristen hier een bezoek.