x Our website is also available in English. Switch to English
Home Holiday logo
x Vanaf nu heten wij Booklidays. Lees meer over onze naamsverandering.
Menu

Wanneer, hoe en aan wie moet ik een klacht melden?

Booklidays probeert voor u op de Website een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de vakantiewoningen.

1. Indien u van mening bent dat de gehuurde vakantiewoning bij aankomst
niet overeenkomt met uw gemaakte Boeking, dient u deze klacht binnen 3 uur na aankomst te melden aan de contactpersoon.  

Het gaat dan om de volgende klachten: 
-  De vakantiewoning komt niet overeen met de feitelijke kenmerken & foto’s zoals vermeld
-  In de vakantiewoning zijn substantiële tekortkomingen in het interieur aangetroffen die niet vermeld stonden
- De vakantiewoning is niet naar behoren schoongemaakt 

Nadat u een van de bovenstaande klachten heeft gemeld, is het de plicht van de Contactpersoon deze klacht op te lossen.  

Indien de Contactpersoon het nalaat om uw klacht op te lossen zal Booklidays hierin bemiddelen,
maar enkel onder de volgende voorwaarden:
    
- De klacht is door u binnen 3 uur na aankomst gemeld
- De Contactpersoon heeft voldoende gelegenheid gekregen om het probleem op te lossen

Klachten die tijdens verblijf niet worden gemeld worden niet in behandeling genomen.

2. Wanneer een klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de Boeking, dan kunt u deze uiterlijk
binnen één maand na kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Booklidays indienen. 

Staat uw vraag er niet bij?

Vul onderstaand formulier in. Wij beantwoorden uw vraag dan heel snel, vaak al binnen 1 uur.