x Our website is also available in English. Switch to English
Home Holiday logo
x Vanaf nu heten wij Booklidays. Lees meer over onze naamsverandering.
Menu

Algemene voorwaarden | huurder | Booklidays

Algemene voorwaarden huurders

Indien u een boeking maakt bij Booklidays (online, telefonisch of per e-mail), betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Booklidays. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden goed te lezen alvorens de Boeking te maken. Bij ‘Mijn Booklidays’ vindt u bij uw boeking eveneens de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Booklidays gaat er tevens van uit dat u de reisinformatie, over de door u gekozen accommodatie, op de website goed hebt doorgenomen.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze definities hebben in meervoud dezelfde betekenis als in enkelvoud:

Accommodatie: het object dat de Huiseigenaar door bemiddeling van Booklidays verhuurt dan wel wenst te verhuren aan een Huurder.
Accommodatiepagina: een pagina op de Website van Booklidays waar bezoekers alle informatie over de betreffende Accommodatie vinden.
Boeking: huurovereenkomst tussen de Huiseigenaar en Huurder die door bemiddeling van Booklidays tot stand is gekomen.
Booklidays: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Booklidays, met geregistreerd postadres aan de Karel Doormaanstraat 10-1 te Zandvoort , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34367278. Kantoor adres: Burgemeester van Fenemaplein 6 te Zandvoort.
Contactpersoon: degene die tijdens het verblijf van een Huurder zijn/haar contactpersoon is en taken betreffende het beheer van de Accommodatie waarneemt en uitvoert. Dit kan de Huiseigenaar zijn, een derde of beheerder van Booklidays.
Huiseigenaar: de beheerder of eigenaar van een Accommodatie die met Booklidays een Huurovereenkomst aangaat.
Huurder: (rechts)persoon die een Boeking maakt bij Booklidays.
Huurovereenkomst: de overeenkomst tot huur van de Accommodatie gesloten tussen de Huiseigenaar en Huurder.
Plaatsbeheerder: lokale vertegenwoordiger van Booklidays.
Reisinformatie: alle belangrijke informatie voor de Huurder die beschreven staat op de Accommodatiepagina.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, eveneens te raadplegen via ‘Mijn Booklidays’.
Voucher: verblijfticket dat de Huurder ontvangt na betaling met daarop alle benodigde gegevens van de betreffende Accommodatie.
Website: alle Websites die eigendom zijn van Booklidays.

Aard overeenkomst

Booklidays bemiddelt bij de totstandkoming van Huurovereenkomsten tussen Huiseigenaren en Huurders. De Huurovereenkomst is te allen tijde een overeenkomst tussen Huiseigenaar en Huurder. Alleen tussen die partijen ontstaan rechten en plichten uit de Huurovereenkomst.

Booklidays treedt op als vertegenwoordiger van de Huiseigenaar en is verder niet
aansprakelijk dan voor zover er verband bestaat met de prestatie van bemiddeling. Iedere (overige) aansprakelijkheid van Booklidays is beperkt tot de door de Huurder betaalde huursom aan Booklidays.

Kwalificatiesysteem

Booklidays hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van het aantal sterren wordt aangegeven wat Huurders van de kwaliteit van een bepaalde Accommodatie kunnen verwachten.

Bij het kwalificeren van Accommodaties houdt Booklidays rekening met de luxe van de Accommodatie maar ook met de sfeer, het comfort en de ligging.

Daarnaast worden ook alle separate kenmerken van een Accommodatie gekwalificeerd op gebruiksvriendelijkheid.

Wanneer een Huurder kiest voor een eenvoudige Accommodatie die is gekwalificeerd met weinig sterren, kan hij/zij geen 5-sterren Accommodatie verwachten.

Tevredenheidsgarantie

Booklidays probeert voor Huurders op de Website een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de Accommodaties. Hiertoe wordt elke Accommodatie uitgebreid beschreven, is er een volledige kenmerkenlijst aanwezig en een kwalificatiesysteem met beoordelingen. Ook foto’s en/of video’s van de Accommodaties staan online.
Graag geeft Booklidays duidelijkheid over de Accommodatie voordat een Huurder deze reserveert.

Alle Accommodaties zijn bij aanmelding bezocht door een vertegenwoordiger van Booklidays. Alle informatie die zichtbaar is op de Website van Booklidays is afkomstig van de desbetreffende Huiseigenaar.

De Huiseigenaren krijgen toegang tot een extranet en zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle prijzen, beschikbaarheid en andere informatie betreffende de Accommodatie die op de Website wordt getoond.

Booklidays kan de informatie die een Huiseigenaar op de Website plaatst, niet altijd verifiëren. Booklidays kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door tijdelijke en/of gedeeltelijke defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van de Website of door een andere oorzaak optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. De Huiseigenaar is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de door hem of haar toegevoegde informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op de Website wordt getoond.

Indien een Huurder van mening is dat de gehuurde Accommodatie bij aankomst niet overeenkomt met zijn/haar gemaakte Boeking, dient de Huurder deze klacht binnen 3 uur na aankomst te melden bij Booklidays.

Het gaat dan om de volgende klachten:
 • De Accommodatie komt niet overeen met de feitelijke kenmerken of foto’s zoals vermeld op de Accommodatiepagina
 • In de Accommodatie zijn substantiële tekortkomingen in het interieur aangetroffen die niet vermeld stonden op de Website
 • De Accommodatie is niet naar behoren schoongemaakt
Nadat de Huurder een van de bovenstaande klachten heeft gemeld, is het de plicht van de Contactpersoon deze klacht op te lossen.

Indien de Contactpersoon het nalaat om de klacht van de Huurder op te lossen zal Booklidays hierin bemiddelen, maar enkel onder de volgende voorwaarden:
 • De klacht is door de Huurder binnen 3 uur na aankomst gemeld
 • De Contactpersoon heeft van de Huurder voldoende gelegenheid gekregen om het probleem op te lossen
De omgeving van een Accommodatie zoals beschreven op de Website is altijd onderhevig aan invloeden van buitenaf. Deze omschrijving is dan ook een voorstelling die per jaargetijde en weertype kan veranderen. Booklidays is hier niet verantwoordelijk voor.

Laagste prijsgarantie

De Huiseigenaar garandeert aan Booklidays dat zijn/haar Accommodatie niet tegen gunstigere (prijs)voorwaarden wordt verhuurd dan zoals aangeboden door Booklidays.

Mocht een Huurder dezelfde Accommodatie toch ergens anders kunnen huren voor een lagere huurprijs en tegen gelijke condities (dezelfde periode, aantal personen, services), dan berekent Booklidays hetzelfde bedrag als deze ‘goedkopere’ partij aan de Huurder. Ook ontvangt de Huurder dan bij aankomst een korting van 25 EUR van de Contactpersoon.

Deze laagste prijsgarantieregeling is van toepassing op de huursom en staat volledig los van de borg. Onder ‘gelijke condities’ houdt in dat verschillen in prijs die ontstaan door bijvoorbeeld eerder of juist later boeken, niet onder de regeling vallen. Een last-minute Boeking of vroegboekkorting kan dus te allen tijde goedkoper uitpakken, ook binnen de Booklidays Website.
Een Huurder kan aanspraak maken op de laagste prijsgarantieregeling voordat hij/zij een reservering maakt of tot 10 dagen na de gemaakte reservering. Na deze periode vervalt de mogelijkheid om te reclameren.
Booklidays vraagt Huurders in dit geval om een bewijs per e-mail ter verificatie.

Prijzen Accommodaties

De Huiseigenaar bepaalt zelf de prijzen van zijn/haar Accommodatie(s). Deze prijzen zijn voor Huurders direct zichtbaar op de Website. Hoewel Booklidays de Huiseigenaar hierin adviseert, kan de prijs/kwaliteitverhouding van een Accommodatie soms te hoog of laag liggen. Ook zijn de prijzen van Accommodaties variabel; deze kunnen 24 uur per dag aangepast worden. Booklidays is hier niet verantwoordelijk voor.

Prijzen die in de kalender op de Accommodatiepagina staan vermeld, zijn altijd gebaseerd op verblijf met een bepaald aantal personen, meestal de maximale bezetting. Soms rekent een Huiseigenaar voor verblijf met meerdere personen extra kosten. Booklidays adviseert Huurders dan ook om bij het zoeken naar een Accommodatie direct het gewenste aantal personen in te voeren om teleurstelling te voorkomen.

Beschikbaarheid

Booklidays verwacht van de Huiseigenaar dat hij/zij de beschikbaarheid van zijn/haar Accommodatie(s) op de Website up–to-date houdt. Annulering van de Huiseigenaar in geval van overboeking zal binnen 24 uur worden doorgegeven aan de Huurder. Dit gebeurt per e-mail of telefonisch. Ook ontvangt een Huurder in dit geval – indien mogelijk - direct een alternatief aanbod.

Boekingskosten

De hoogte van de boekingskosten hangt af van de hoogte van de huurprijs en wordt voor en tijdens het boeken aan de Huurder gemeld in het prijsoverzicht.

Waarborgsom

De Accommodaties die getoond worden op de Website hebben elk eigen regels betreffende de borgbetaling.
De Huiseigenaar/Contactpersoon is hier verantwoordelijk voor. Informatie over het betalen van de borgsom vinden Huurders o.a. terug op de betreffende Accommodatiepagina, tijdens het boekingsproces, op de boekingsbevestiging en in de Voucher.
Er zijn 3 opties mogelijk:
 • Huurder dient de borg vooraf te betalen, samen met het rest(huur)bedrag
 • Huurder dient de borg bij aankomst contant te betalen
 • Huurder dient de borg bij aankomst met creditcard te betalen
Mits de Huurder geen schade heeft toegebracht aan de Accommodatie en deze netjes heeft achtergelaten (naar oordeel van de Huiseigenaar/Contactpersoon), ontvangt hij/zij de betaalde borgsom terug.

De Huiseigenaar/Contactpersoon bepaalt op welke wijze een Huurder zijn/haar borgsom terugkrijgt. Er zijn drie mogelijkheden:
 • Huurder ontvangt de borg direct contant terug na inspectie van de Accommodatie
 • Huurder ontvangt de borg binnen 2 weken na vertrek op zijn/haar rekeningnummer. De Huurder vult hiertoe zijn/haar rekeningnummer in op ‘Mijn Booklidays’
 • Indien de borgstelling middels creditcard is voldaan, wordt deze borgstelling binnen 5 dagen na vertrek opgeheven

Bedlinnen

In niet alle Accommodaties is bedlinnen aanwezig. In sommige gevallen is dit tegen betaling te verkrijgen. Informatie hierover staat op elke Accommodatiepagina onder het kopje ‘opties’.
Dekbedden/dekens en kussens zijn wel aanwezig in alle Accommodaties die worden aangeboden op de Website.

De Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden te gebruiken zonder lakens/linnengoed. Indien een Huurder toch geen lakens/linnengoed heeft gebruikt, is de Contactpersoon gerechtigd tot het inhouden van een gedeelte van de borg.

Gebruik van gas, water en elektriciteit

Bij verreweg de meeste Accommodaties is het gebruik van gas, water en elektriciteit inbegrepen in de huursom. In sommige gevallen dienen Huurders voor het gebruik van gas, water en elektriciteit naar gebruik te betalen. Deze gegevens zijn terug te vinden op de Accommodatiepagina onder het kopje ’opties’.

Extra opties

Booklidays biedt soms extra services aan voor tijdens het verblijf, bijvoorbeeld het huren van een kinderstoel, campingbedje of extra tussentijdse schoonmaak. De mogelijkheid tot extra services wordt op elke Accommodatiepagina aangegeven onder het kopje ‘opties’. Deze opties kunnen door de Huurder worden bijgeboekt.

Huisdieren/honden

Niet alle Huiseigenaren staan huisdieren toe in hun Accommodatie(s). Alleen als dit op de Website en tijdens het Boekingsproces wordt aangegeven, zijn Huurders toegestaan een huisdier mee te brengen naar de Accommodatie.
Wel gelden hiervoor de volgende regels:
 • de hond is zindelijk
 • de hond komt niet op het meubilair
 • de hond veroorzaakt geen geluidsoverlast door blaffen
Overtreding van één van deze regels kan onmiddellijke verbreking van de
Huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

Kosteloos annuleren

Standaard hebben consumenten die een reis of vakantiewoning via internet boeken, geen recht op een bedenktermijn. Booklidays biedt Huurders die extra service wel. Hoelang de bedenktijd is, hangt af van de duur tot de geplande aankomstdatum.

Bedenktijd

 • Bij Boeking meer dan 28 dagen voor de geplande aankomstdatum gelden 10 dagen bedenktijd
 • Bij Boeking minder dan 28 dagen maar meer dan 4 dagen voor de geplande aankomstdatum gelden 2 dagen bedenktijd
 • Bij Boekingen minder dan 4 dagen voor de geplande aankomstdatum geldt geen bedenktijd
Voor het wijzigen of annuleren van een Boeking na het verstrijken van de bedenktijd gelden de Booklidays annuleringsvoorwaarden. Bij het wijzigen van een Boeking wordt de bedenktijd niet verlengd.

Huurders kunnen hun Boeking kosteloos annuleren binnen de geldende bedenktijd. Wel brengt Booklidays de Huurder voor het terugstorten van de (aan)betaling 10 EUR aan administratiekosten in rekening.

Betalingsvoorwaarden

In het prijsoverzicht dat verschijnt bij het boeken van een Accommodatie en dat ook is bijgevoegd in de boekingsbevestiging, staat exact beschreven wanneer een Huurder de (aan)betaling dient de voldoen.

Hoeveel een Huurder vooraf dient (aan) te betalen, hangt af van de pakketkeuze van de Huiseigenaar.
Bij Boekingen meer dan 28 dagen voor de geplande aankomst is één van de twee opties mogelijk:
 • Huurder dient (binnen 10 dagen na Boeking) een aanbetaling van de huur te doen en het restbedrag betaalt hij/zij bij aankomst
 • Huurder dient (binnen 10 dagen na Boeking) een aanbetaling van de huur te doen en het restbedrag betaalt hij/zij minimaal 28 dagen voor aankomst. Schoonmaakkosten, linnengoed en andere extra opties betaalt de Huurder bij aankomst.
Bij Boekingen 28 dagen of minder voor de geplande aankomstdatum zijn de volgende opties mogelijk:
 • Huurder dient (binnen 10 dagen na Boeking) een aanbetaling van de huur te doen en betaalt het restbedrag plus de kosten van extra opties bij aankomst.
 • Huurder dient (binnen 10 dagen na Boeking) het gehele huurbedrag over te maken. Schoonmaakkosten, linnengoed en andere extra opties betaalt de Huurder bij aankomst.
Bij Boekingen minder dan 4 dagen voor de geplande aankomstdatum geldt de volgende regel:
 • Huurder dient de (aan)betaling direct na Boeking online te betalen via één van de betalingsmogelijkheden (o.a. Creditcard, Ideal, Directbanking, Giropay) in ‘Mijn Booklidays’.

Boeking wijzigen

Een Huurder kan diverse wijzigingen aan zijn/haar Boeking maken in ‘Mijn Booklidays’, namelijk:
 • extra personen toevoegen aan reisgezelschap (indien toegestaan)
 • aanpassen NAW-gegevens
 • hond bijboeken (indien toegestaan)
 • extra opties bijboeken, zoals linnengoed/kinderstoel e.d.
 • verblijfsduur verlengen
Indien een Huurder de verblijfsduur wil verkorten of het aantal personen waarmee hij/zij komt wil verminderen, wordt er geen geld geretourneerd tenzij deze wijziging binnen de bedenktijd wordt gedaan.

NAW-gegevens Accommodatie

Wegens privacywetgeving wordt het adres van de Accommodatie pas bekend gemaakt aan de Huurder nadat hij/zij de volledige betaling zoals vermeld op de bevestiging heeft voldaan. De adresgegevens worden vermeld in de Voucher die de Huurder na betaling per e-mail ontvangt. Deze Voucher is ook terug te vinden op ‘Mijn Booklidays’. De locatie van een Accommodatie kunnen Huurders alvorens hun Boeking wel al bekijken op de Accommodatiepagina onder het kopje ‘ligging’.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een Huurder zijn/haar Boeking wenst te annuleren, dient deze Booklidays daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan via ‘Mijn Booklidays’, telefonisch of per mail.
Hoeveel de annuleringskosten voor de Huurder bedragen hangt af wanneer hij/zij de Boeking annuleert. Het volgende geldt daarvoor:
 • Annuleert de Huurder meer dan 28 dagen voor aankomst en is de bedenktijd voorbij, dan bedragen de annuleringskosten de aanbetaling + boekingskosten.
 • Annuleert de Huurder minder dan 28 dagen voor aankomst en is de bedenktijd voorbij, dan bestaande annuleringskosten uit de aanbetaling + restbetaling + boekingskosten.
Indien een Huurder niet betaalt binnen de gewenste betaaltermijn zoals aangegeven onder het kopje ‘Betalingsvoorwaarden’ op ‘Mijn Booklidays’, dan wordt de Accommodatie vrijgegeven en ontvangt de Huurder een rekening met de bovenstaande annuleringskosten.

Annulering door Booklidays

Indien enige omstandigheid Booklidays noopt tot annulering van de reeds gehuurde Accommodatie, zal Booklidays de Huurder hier direct van op de hoogte stellen en indien mogelijk een gepast alternatief aanbieden. Indien de Huurder dit alternatief niet aanvaardt, of wanneer er geen passend alternatief wordt gevonden zal Booklidays onmiddellijk het reeds door de Huurder betaalde bedrag terugstorten. De Huurder heeft jegens Booklidays geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Aansprakelijkheid van de Huurder

Degene die een Accommodatie daadwerkelijk boekt op zijn/haar naam, de Huurder – ook wel hoofdboeker genoemd-, is aansprakelijk voor zijn/haar eigen gedrag en dat van alle personen van het reisgezelschap dat hij/zij aanmeldt. Booklidays voert al haar correspondentie via deze Huurder.

Tijdens het verblijf is de Huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde Accommodatie, de inrichting daarvan en alle zaken welke bij het gehuurde object behoren. Eventuele schade waarvan zonder tegenbewijs vermoed wordt dat die is veroorzaakt door toedoen van de Huurder en/of zijn/haar reisgenoten, dienen door de Huurder vergoed te worden naar nieuwwaarde, terstond en aan de Huiseigenaar of Contactpersoon. De Contactpersoon is gerechtigd daartoe de waarborgsom aan te wenden.

Bij extreme, moedwillig aangebrachte schade aan de woning of ernstige overlast voor buurtbewoners veroorzaakt door de Huurder, heeft Booklidays (namens de Huiseigenaar), de Huiseigenaar of Contactpersoon het recht de Huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom per direct te ontbinden. De Huurder dient de woning dan binnen 2 uur te verlaten.

Tussen 22.00 en 08.00 uur dient de Huurder de nachtrust van de omwonenden te respecteren en geen overlast te veroorzaken.

In de gehuurde Accommodatie is het niet toegestaan om met meer dan het geboekte aantal personen te verblijven, mits hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door de Huiseigenaar, Contactpersoon of Booklidays.
Overtreding van deze regel kan onmiddellijke ontbinding van de
Huurovereenkomst tot gevolg hebben en een boete ter hoogte van de betaalde borg, waarbij de Huurder logischerwijze geen recht op schadevergoeding heeft.

Aansprakelijkheid Huiseigenaar

De Huiseigenaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door Huurders van door Booklidays bemiddelde Accommodaties. Indien de Huurder schade mocht lijden als gevolg van gebreken aan de gehuurde Accommodatie, dan is de aansprakelijkheid van de Huiseigenaar beperkt tot de betaalde huurprijs. De Huiseigenaar is niet aansprakelijk voor enige andere schade behoudens opzet of bewuste roekeloosheid en in dit geval is de aansprakelijkheid eveneens beperkt tot de betaalde huurprijs.

Aansprakelijkheid Booklidays

Booklidays kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten geleden door de Huurder aangezien Booklidays als partij niet betrokken is bij de overeenkomst tussen Huiseigenaar en Huurder. Voor zover Booklidays om welke reden dan ook wel aansprakelijk zou zijn, geldt dat de aansprakelijkheid ter zake verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook, berokkend aan of door Huurders van door Booklidays bemiddelde Accommodaties, is uitgesloten, althans steeds gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Booklidays in het betreffende geval eventueel uitkeert.

Bouwactiviteiten

De Accommodaties van Booklidays zijn particulier eigendom van verschillende Huiseigenaren en bevinden zich niet op een vakantiepark. Hierdoor kan het incidenteel voorkomen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in nabijgelegen percelen in opdracht van derden waar wij geen contract mee hebben. Helaas kan overlast door dergelijke werkzaamheden niet geheel worden uitgesloten. Alhoewel Booklidays hiervoor geen verantwoordelijkheid kan dragen, zal Booklidays in samenspraak met haar contactpersoon te allen tijde proberen te bemiddelen in deze.

Faciliteiten

Niet alle in de beschrijving vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, speeltuinen,
restaurants, uitgaansgelegenheden etc. zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend.
Booklidays is niet aansprakelijk voor voorzieningen van derden die om welke reden dan ook tijdens het verblijf van de Huurder niet toegankelijk zijn.

Internet en tv

Op elke Accommodatiepagina vindt de Huurder onder het kopje ‘kenmerken’ of de Accommodatie is voorzien van internet en/of tv-zenders.
Bij internet- en/of tv-storingen zal de Contactpersoon er alles aan doen om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Indien de Contactpersoon zelf echter niets kan doen aan de storing, heeft de Huurder geen recht op korting van de huur.

Aankomst en vertrek

Huurders boeken een Accommodatie bij Booklidays direct bij de Huiseigenaar. Elke Huiseigenaar/Contactpersoon bepaalt de mogelijke aankomst- en vertrektijden voor Huurders. De Huurder wordt hierover geïnformeerd via de betreffende Accommodatiepagina en na Boeking.

Bij aankomst dient de Huurder de Voucher die hij/zij per e-mail heeft ontvangen na betaling, te overhandigen aan de Contactpersoon.

Bij aankomst dienen Huurders de Contactpersoon eveneens een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen. De Contactpersoon is gerechtigd om Huurders die zich niet kunnen legitimeren, toegang tot de Accommodatie te weigeren.

Kosten eindschoonmaak

De hoogte van eventuele schoonmaakkosten verschilt per Accommodatie. Deze gegevens zijn terug te vinden op de betreffende Accommodatiepagina.

Voor alle Accommodaties op de Website van Booklidays gelden de volgende regels met betrekking tot schoonmaak:
De Accommodatie wordt schoon opgeleverd. Alle op- of aanmerkingen over schoonmaak en/of inventaris dienen Huurders op de aankomstdag direct door te geven aan de Contactpersoon. Indien een Huurder niet tevreden is met de staat van de
geleverde dienst, dient hij/zij binnen 3 uur contact op met de betreffende Contactpersoon.

Bij vertrek dient de Huurder de Accommodatie in een behoorlijke staat achter te laten, dat wil zeggen:
 • Bezemschoon
 • Serviesgoed en bestek afgewassen en opgeborgen op de daarvoor bestemde plek
 • Alle inventaris dient op de oorspronkelijke plaats te zijn teruggezet.
 • De vaatwasser (indien aanwezig) is leeg
 • De bedden zijn afgehaald en het linnengoed (indien gehuurd bij Booklidays) is op een centrale plaats verzameld
 • Het huisvuil is in de afvalcontainers gedeponeerd
 • De open haard en BBQ zijn leeg- en schoongemaakt
 • Het terrasmeubilair staat op de oorspronkelijke plaats
 • De tuin en/of het terras is vrij van afval
Indien de Accommodatie niet conform deze richtlijnen wordt achtergelaten, is de Contactpersoon ter plaatse gerechtigd tot het inhouden van borg.

Afstanden

Alle op de Website vermelde afstanden zijn hemelsbreed gemeten. Dat betekent dat de afstand te voet of per auto hier in werkelijkheid van kan afwijken.
Het is soms noodzakelijk om via trappen of hellende wegen het doel te bereiken. Indien dit het geval is, zal dit worden vermeld op de betreffende Accommodatiepagina.

Copyright/IE rechten

Copyright 2013/2014 Booklidays. Niets van de Website of brochure van Booklidays mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booklidays.

Ontevreden of klachten

Indien een Huurder een klacht heeft of ontevreden is over de Accommodatie, dient hij/zij dit direct te melden aan de Contactpersoon van de Accommodatie.
Als de klacht naar mening van de Huurder niet naar behoren wordt behandeld en/of opgelost, dan dient de Huurder direct vanaf de vakantiebestemming telefonisch, per e-mail of fax contact op te nemen met de klantenservice van Booklidays. Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Booklidays op het moment dat een Huurder zijn/haar klacht kenbaar maakt, daarop direct actie kan ondernemen. Klachten die tijdens verblijf in de Accommodatie niet worden gemeld door de Huurder en waarvoor geen klachtenformulier ter plekke is ingevuld, worden niet in behandeling genomen.
Wanneer een klacht betrekking heeft op de totstandkoming van de Boeking, dan kunnen Huurders deze uiterlijk binnen één maand na kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij Booklidays indienen.

Conflictoplossing

Klachten bij aankomst, tijdens verblijf of na vertrek worden door de Contactpersoon en Huurder zelf opgelost. Beide zijn gehouden zich bij een conflict maximaal in te spannen om een oplossing te vinden teneinde een rechtszaak te voorkomen. Als beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen over een oplossing, zal de Plaatsbeheerder gaan bemiddelen.
Alle klachten die voortvloeien uit een Boeking, ook die welke slechts door een der partijen of als zodanig mochten worden aangemerkt, zullen na voorafgaande poging tot minnelijke schikking, welke zal worden bevorderd door Booklidays in overleg met de Plaatsbeheerder, worden beslist door de bevoegde civiele rechter.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien en/of verband houden met de algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Slotbepaling

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden aan de orde komt, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

(De originele Nederlandse versie van deze Voorwaarden is in een aantal andere talen verschenen. Dit is een extra service van Booklidays; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of discrepantie tussen de Nederlandse versie van de algemene voorwaarden en een vertaling hiervan geldt de Nederlandse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. Aan een vertaalde versie kunnen geen rechten worden ontleend. De Nederlandse versie van de Voorwaarden is beschikbaar op de Website van Booklidays. Om deze in te zien, selecteert u bovenaan in het taalmenu ‘Nederlands’. Op schriftelijk verzoek stuurt Booklidays geïnteresseerden de Nederlandse versie toe.)